Lịch tập gym nam tuần 5 buổi

Lịch tập gym nam tuần 5 buổi

Lịch tập Gym nam tuần 5 buổi

Buổi 1 : Ngực – Tay sau

Cần khởi động kỹ trước khi tập. Mỗi bài tập từ 3-4 set

Nếu bạn chưa biết kỹ thuật động tác thì có thể xem lại bài viết các bài tập ngực, các bài tập tay

#1. Đẩy ngực ngang – Bench press

#2. Đẩy ngực ghê dốc với tạ đơn – Incline Dumbbel Bench Press

#3. Đẩy ngực với ghế dốc xuống – Incline Bench Press

#4. Dumbbel fly

#5. Cable fly

#6. EZ Bar Triceps Extension

#7. Rope extension

Buổi 2: Lưng – Tay trước

Cần khởi động kỹ trước khi tập. Mỗi bài tập từ 3-4 set

Nếu bạn chưa biết kỹ thuật động tác thì có thể xem lại bài viết các bài tập lưng, các bài tập tay

#1. Barbell row

#2. Pull up

#3. Cable row

#4. Lat pulldown

#5. Barbell curl

#6. Precher curl

#7. Hammer curl

Buổi 3: Vai – Bụng

Cần khởi động kỹ trước khi tập. Mỗi bài tập từ 3-4 set

Nếu bạn chưa biết kỹ thuật động tác thì có thể xem lại bài viết các bài tập vai, các bài tập bụng

#1. Đẩy vai với tạ đòn – Barbell shoulder press

#2. Đẩy vai với tạ đơn – Dumbbell shoulder press

#3. Dumbbell shoulder raise

#4. Pace Pull

#5. Gập bụng

#6. Ab pulldown

#7. Leg raise

Buổi 4: Đùi mông – bắp chân

Cần khởi động kỹ trước khi tập. Mỗi bài tập từ 3-4 set

Nếu bạn chưa biết kỹ thuật động tác thì có thể xem lại bài viết các bài tập đùi mông

#1. Squat – Gánh tạ

#2. Leg press

#3. Romanian deadlift

#4. Leg extension

#5. Leg curl

#6. Seated Calf Raise

#7. Calf press on leg press

Buổi 5: Tập nhóm cơ yếu nhất hoặc yêu thích nhất

Gợi ý: Ngực – bụng hoặc tay trước tay sau –  bụng

Lưu ý

  • Chỉ là lịch tập gym tham khảo, các bạn nên tự xây dựng một lịch tập phù hợp với mình
  • Chia sẻ lịch tập gym của bạn để mọi người tham khảo

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Related Post